Često komplikovane administrativne poslove oko repatricije pokojnika i sahrane u domovini završavamo za naše klijente uz maksimalno poštovanje želja i termina klijenata. Organizujemo i samu sahranu u domovini i obezbeđujemo da sa rokovima sve teče po planu i želji klijenata.

Pribavljamo svu dokumentaciju potrebnu za repatrijaciju pokojnika, internacionalne umrlice i sprovodnice, u svim zemljama Evrope, kao i sva neophodna dokumenta za sahranu u zemlji.